Logo
Munich Personal RePEc Archive

Инвестиционната среда и проблемите на придобиването на собственост върху недвижими имоти в Грузия от инвеститори

Kekelidze, Lia (2021): Инвестиционната среда и проблемите на придобиването на собственост върху недвижими имоти в Грузия от инвеститори. Published in: Народностопански архив No. 2

[thumbnail of MPRA_paper_109051.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_109051.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

В настоящото изследване на инвестиционната среда и проблемите на придобиването на собственост върху недвижими имоти в Грузия от чуждестранни инвеститори разглеждаме важността на привличането на преки чуждестранни инвестиции и свързаните с това проблеми в грузинската икономика. Освен това анализираме преките чуждестранни инвестиции въз основа на статистически данни и доказваме важната роля на преките чуждестранни инвестиции за стимулиране на грузинската икономика. В изследването анализираме проблемните аспекти, които възпрепятстват привличането на инвестиции в Грузия. Също така разглеждаме начините и методите, насърчаващи притока на преки чуждестранни инвестиции в Грузия. Основният акцент на изследването е грузинската законодателна база.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.