Logo
Munich Personal RePEc Archive

Условия и ред за актуване на държавни недвижими имоти

Стайков, Ивайло (1996): Условия и ред за актуване на държавни недвижими имоти. Published in: Собственост и право. ISSN 1312-9473. No. 10 (1996): pp. 14-25.

[thumbnail of MPRA_paper_110272.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_110272.pdf

Download (337kB) | Preview

Abstract

Резюме: В научното изследване се анализират условията и процедурата за актуване на държавни недвижими имоти. Разглеждат се производството за издаване на акт за държавен имот, правната природа на този акт, компетентните държавни органи, реда за съхранението на актовете за държавна собственост, както и деактуването на държавни недвижими имоти.

Abstract: The research analyzes the conditions and procedure for creating a deed of state real estate. The procedure for issuing a deed of state property, the legal nature of this deed, the competent state bodies, the procedure for storage of deeds of state property, as well as the deregistration of state real estate, are considered.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.