Logo
Munich Personal RePEc Archive

Samverkan kring habitatförvaltning höjer avkastningen i jordbruket

Larsson, Cecilia and Cong, Rong-Gang and Brady, Mark (2016): Samverkan kring habitatförvaltning höjer avkastningen i jordbruket. Published in: Policy brief of agrifood economic centre

[thumbnail of MPRA_paper_112312.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_112312.pdf

Download (545kB) | Preview

Abstract

Pollinering med hjälp av vilda insekter gynnar pollineringsberoende grödor. Anläggning och bevarande av pollinatörsvänliga habitat är därför en investering som kan öka avkastningen i jordbruket. Pollinerare är mobila organismer som rör sig över större avstånd i landskapet. Därför kan ett habitat vara till nytta inte bara för den jordbrukare som förvaltar det, utan även för gårdar runtomkring. Vi undersöker fördelarna med att habitat förvaltas på landskapsnivå istället för av den enskilde jordbrukaren.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.