Logo
Munich Personal RePEc Archive

Въпроси относно размера и структурата на капитала на фондовата борса

Стайков, Ивайло (1996): Въпроси относно размера и структурата на капитала на фондовата борса.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_112472.pdf

Download (521kB) | Preview

Abstract

Резюме: В изследването се анализират някои въпроси относно размера и структурата на капитала на фондовата борса, която е търговец със специфичен правен статут. Направено е сравнение между съответните разпоредби от общия Търговски закон и специалния Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Въз основа на анализа са направени предложения de lege ferenda за промени в действащото законодателство.

Abstract: The study analyzes some issues regarding the amount and structure of the capital of the stock exchange, which is a trader with a specific legal status. A comparison is made between the relevant provisions of the general Commercial Law and the special Law on Securities, Stock Exchanges and Investment Companies. Based on the analysis, proposals have been made de lege ferenda for changes in current legislation.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.