Logo
Munich Personal RePEc Archive

За справедливостта на медицинската експертиза при лица с множество увреждания

Радева, Мария (2021): За справедливостта на медицинската експертиза при лица с множество увреждания. Published in: Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие "Основни права и Медицинско право" (2021): pp. 187-203.

[thumbnail of MPRA_paper_114981.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_114981.pdf

Download (277kB) | Preview

Abstract

Възможността за извършване на трудова дейност е в пряка зависимост от здравословното състояние на лицето. Засягането на работоспособността се установява чрез медицинска експертиза. В последните години, приложимото законодателство многократно е изменяно, било е предмет и на съдебни спорове пред Върховния административен съд. През 2018 г. е премахната математическата формула, прилагана при определяне на крайната оценка при хора с множество увреждания. Върховният административен съд намира приложения, при промяната, подход за неясен, неаргументиран и несправедлив по отношение на лицата с множество увреждания. През 2020 г. непосредствено след отмяната на оспорената пред Върховния административен съд разпоредба, е приет механизъм, приложим при експертната оценка на лица с множество увреждания. Аргументите в подкрепа на новия механизъм е доказалата се във времето медицинската нецелесъобразност на сумирането на процентите, съответстващи на множеството заболявания. По този начин пациенти, с множество леки заболявания, са получавали значителен краен (сумарен) процент трайно намалена работоспособност, което е несправедливо спрямо лицата с едно тежко увреждане. Справедливостта на медицинската експертиза при лица с множество увреждания е съществен аспект от общия проблем за защитата на правата им.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.