Logo
Munich Personal RePEc Archive

Unele aspecte privind riscurile în gestiunea, transportul, manipularea depozitarea și utilizarea produselor farmaceutice

Corbu, Ion and Barabas, Isabelle and Corbu, Doina (2020): Unele aspecte privind riscurile în gestiunea, transportul, manipularea depozitarea și utilizarea produselor farmaceutice. Published in: Academia.edu (2020)

[thumbnail of Unele_aspecte_privind_riscurile_in_gesti.pdf]
Preview
PDF
Unele_aspecte_privind_riscurile_in_gesti.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Prezenta lucrare abordează o problematică deosebit de importantă, aceea a riscurilor, în contextul în care lanțul de distribuție medicamente constituie o verigă însemnată a sistemului național de sănătate. Lanțul de distribuție medicamente este supus influențelor a numeroase riscuri care pot induce în sistem modificări sau care, în cazuri extreme, pot conduce la colapsarea unor entități (depozite, farmacii). De aceea identificarea și evaluarea riscurilor este obligatorie. Pe baza acestora se poate trece la realizarea unui plan de management al riscurilor care să permită diminuarea sau eliminarea acestora și reducerea influențelor negative asupra entităților implicate în lanțul de distribuire de medicamente. În lucrare, am propus un model funcțional, sub forma unei scheme bloc pentru sistemul de distribuire de medicamente. Lucrarea propune clasificarea riscurilor care se manifestă în cazul distribuirii de medicamente în cinci clase. În cadrul lucrării am identificat și descris principalele riscuri (43) care pot influența lanțul de distribuție, am descris 28 pe care le-am evaluat, pornind de la scale de evaluare propuse de autori. Pentru riscurile identificate am estimat probabilitatea de apariție și impactul și am elaborat graficele pentru fiecare clasă de riscuri prezentată și pe total riscuri. Lucrarea se constituie într-un îndrumar cadru, pentru practicieni, evaluarea specifică a unor entități urmând să se facă pentru fiecare situție concretă în parte.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.