Munich Personal RePEc Archive

U-landenes behov for fødevarebistand i 1990'erne

Tarp, Finn (1991): U-landenes behov for fødevarebistand i 1990'erne. Published in:

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_29392.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract

Denne artikel har til hensigt at belyse, hvor meget fødevarebistand udviklingslandene får behov for I 1990erne. Desuden diskuteres perspektiverne for, at dette behov viI blive tilfredsstillet. Eksisterende prognoser gennemgås, og det påvises, at der i de kommende år vil blive brug for mindst en fordobling i fødevarebistanden. Samtidig peger meget i retning af stagnation eiler endog fald i udbuddet. Der er derfor god grund til at tage skridt til at øge og effektivisere fødevarebistanden. Behovet for fødevarebistand er imidlertid en afledet størrelse. Hjælp til fremme af den nationale fødevareproduktion og midler til sikring af de fattiges adgang til den eksisterende produktion bør derfor fortsat være I fokus i udvikIingsbistanden.

Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.