Logo
Munich Personal RePEc Archive

Rynek taśm przenośnikowych w Polsce – analiza i ocena

Jurdziak, Leszek and Szlichciński, Łukasz (2006): Rynek taśm przenośnikowych w Polsce – analiza i ocena. Published in: Wiadomości Górnicze , Vol. 57, No. 10 (October 2006): pp. 539-548.

[thumbnail of MPRA_paper_50271.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_50271.pdf

Download (623kB) | Preview

Abstract

This paper presents issues related to industrial marketing. Specifications of belt conveyors required for the proper belt selection for particular market segments have been collected. Several ways of promotions applied by different belt manufacturers has been presented and results of their activity evaluated including the degree of customers familiarization with supplier offer. Forms of competition have been described to readers and the competitiveness of companies compared. Forms of purchase and payment for belts were listed. The thesis that supply exceeds demand on the conveyor belts market in Poland has been formulated. The paper have used results of the first comprehensive marketing analysis of conveyor belts market in Poland contained in the master thesis written at the Faculty of Mining University of Technology (Szlichciński L.: Conveyor belts market in Poland. Wrocław 2002, not pub.) This article contains historical data - collected before 2002. Authors decided to publish them after few years to maintain the confidentiality of certain answers. Although the current belt market situation probably differs from presented here (especially in terms of ratings of various brands), but they are worth to be spread because of the general nature of the other issues discussed (eg. forms of promotion, the factors affecting the selection of suppliers, etc.) which should be useful for both: belt users as well as belt manufacturers.

Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z marketingiem przemysłowym. Zebrano parametry techniczne przenośników niezbędne do poprawnego doboru taśm dla poszczególnych segmentów rynku (branż). Przeanalizowano czynniki decydujące o zakupie/sprzedaży taśm. Przedstawiono sposoby promocji stosowane przez różnych producentów i oceniono ich rezultat, m.in. w postaci stopnia zaznajomienia klientów z ofertą dostawcy. Przybliżone zostały formy konkurencji i porównano konkurencyjność firm. Wymieniono formy zakupu i sposoby płatności za taśmy. Sformułowano tezę o tym, że na rynku taśm przenośnikowych w Polsce podaż przewyższa popyt. Niniejszy artykuł wykorzystuje wyniki pierwszej kompleksowej analizy marketingowej rynku taśm przenośnikowych w Polsce zawartej w pracy magisterskiej na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej (Szlichciński Ł.: Rynek taśm przenośnikowych w Polsce. Wrocław 2002, niepub.) Artykuł zawiera dane historyczne – zebrane przed 2002 r. Autorzy zdecydowali się na ich publikację po kilku latach, by zachować poufność niektórych odpowiedzi. Choć obecna sytuacja na rynku taśm zapewne odbiega od tu przedstawionej (zwłaszcza w zakresie ocen różnych marek), to warto je jednak upowszechnić, gdyż z uwagi na ogólny charakter pozostałych poruszanych zagadnień (np. form promocji, czynników mających wpływ na wybór dostawców itp.) powinny być przydatne zarówno użytkownikom taśm, jak i ich producentom.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.