Logo
Munich Personal RePEc Archive

Znaczenie innowacji w gospodarce i na rynku taśm przenośnikowych

Jurdziak, Leszek (2008): Znaczenie innowacji w gospodarce i na rynku taśm przenośnikowych. Published in: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 0324-9670 , Vol. 124, No. 52 (2008): pp. 53-70.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_50280.pdf

Download (163kB) | Preview

Abstract

In the paper factors of economic growth according to Solow have been discussed. The role of technology as the determinant of this growth has been underlined. An attention has been focused on disastrous situation of scientific research in Poland due to very low financing from budget and industry in comparison to other well developed countries. In consequence the industry has very low level of innovation. Relations of innovations and competitor strategies on the conveyor belt market have been discussed including: market alteration, alteration of product and alteration of marketing-mix. Introduce situation on Polish market tape. The situation on the Polish conveyor belt market has been presented. The influence of EU market and globalisation upon competitiveness of the Polish market has been shown. An attempt has been also done to estimate expenses on the R&D.

W pracy omówiono czynniki wzrostu gospodarczego wg Solowa. Podkreślono rolę technologii jako determinanty wzrostu gospodarczego. Zwrócono uwagę na katastrofalną sytuację badań naukowych wynikających z bardzo niskiego finansowania przez przemysł i budżet w porównaniu do innych rozwiniętych krajów. Konsekwencją tego jest też względnie niski poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wskazano związki innowacyjności ze strategiami konkurentów na rynku taśm przenośnikowych obejmującymi: modyfikacje rynku, modyfikację produktu oraz modyfikacje mar-keting-mixu. Przedstawiono sytuacje na polskim rynku taśm. Omówiono wpływ tworzenia się UE i globalizacji na konkurencyjność rynku. Podjęto też próbę oszacowania wydatków na sferę B&R na nim.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.