Logo
Munich Personal RePEc Archive

Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune (2014-2020)

Antonescu, Daniela and Popa, Florina (2014): Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune (2014-2020).

[thumbnail of MPRA_paper_54202.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_54202.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Prezentul articol reprezintă sinteza lucrării de cercetare elaborată în anul 2013, intitulată “Dezvoltarea regională şi planificarea teritorială în contextul noii politici de coeziune (2014-2020)”. Obiectivul general al lucrării de cercetare (asumat prin Fisa temei) a fost acela de a identifica direcţiile şi acţiunile cu privire la viitorul dezvoltării regionale în România şi din perspectiva Strategiei Europa 2020. De asemenea, lucrarea îşi propune o analiză economică şi socială la nivel regional, vizând, în special, evoluţia şi natura disparităţilor teritoriale în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare şi din perspectiva procesului de coeziune la nivel comunitar. Subiectul abordat în lucrare constituie punctul central al actualelor dezbateri şi analize privind modul în care România a reuşit să obţină din statutul de membru al UE avantaje maxime în condiţiile existente (criza economică şi financiară, dificultăţi în pregătirea şi accesarea fondurilor structurale etc.). Cu toate că, la integrarea sa în UE, România şi-a propus drept obiectiv strategic obţinerea coeziunii economice şi sociale cu structurile comunitare, asistăm în prezent la o serie de provocări majore, care au afectat realizarea acestui deziderat. Identificarea acestor provocări/probleme şi găsirea unor soluţii optime şi eficiente de gestionare a întregului proces de dezvoltare regională pot conduce la evitarea în viitor. Având în vedere cele prezentate mai sus, articolul analizează următoarele aspecte importante: 1.prezentarea celor mai importante modele de regionalizare existente în Uniunea europeană; 2. analiza modului în care se va desfăşura, din punct de vedere instituţional, financiar, conceptual etc., actuala politică de coeziune a Uniunii Europene (aflată în dezbatere), precum şi identificarea efectelor posibile ale Strategiei Europa 2020, la nivel regional şi naţional; 3.identificarea disparităţilor economice şi sociale la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare (regiuni de planificare), utilizând coeficienţii de concentrare Gini.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.