Logo
Munich Personal RePEc Archive

Нови факти за живота на професор Симеон Демостенов (1886–1966)

Nenovsky, Nikolay (2013): Нови факти за живота на професор Симеон Демостенов (1886–1966). Forthcoming in: Исторически преглед No. 1-2 (2013): pp. 1-11.

[thumbnail of MPRA_paper_61007.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_61007.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Симеон Сергеевич Демостенов е дългогодишен професор по политическа икономия в Софийския университет в периода между двете световни войни и може би най– задълбоченият български икономист от руски произход. Роден е на 8 ноември 1886 г., според доскоро възприемана информация – в гр. Казан, но новооткрити документи посочват како негово родно място Москва (Вж. Прило- жение, писмо 2). След като пристига в България през 1920 г., Симеон Демостенов се отдава изключително на чистата икономическа теория, най-вече на теорията и историята на парите. Рядко се включва в дискусиите върху проблеми от текущия стопански живот, както и в дейността на двете български икономически друже- ства (Българско икономическо дружество и Дружество на икономистите академи- ци). Съсредоточаването на Демостенов върху чистата теория може да се обясни с факта, че там са неговите сравнителни предимства – той е чужденец и недос- татъчно познава българската стопанска действителност. Известен е като привър- женик на субективната школа в политическата икономия в нейния австрийски вариант. (Преди Октомврийската революция, още като руски гражданин, Симеон Демостенов специализира при Карл Менгер). Признат е като изключителен по- знавач на литературата за теориите за парите.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.