Logo
Munich Personal RePEc Archive

ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał (2015): ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika. Published in: (2015): pp. 1-288.

[thumbnail of MPRA_paper_63875.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_63875.pdf

Download (22MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Publikacja ta stanowi podsumowanie doświadczeń z projektu badawczo-wdrożeniowego „PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu”, realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było adaptowanie, utworzenie, testowanie, a następnie upowszechnienie i wdrożenie na terenie województwa podlaskiego do VI 2015 r. dwóch modeli outplacementu: dla pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne.

English Abstract: This publication provides a summary of the experience of the research and implementation project "PI-PWP: INNOVATION on the cusp - testing and implementation of new methods of outplacement "carried out at the request of the Regional Labour Office in Bialystok, under the Operational Programme Human Capital, Measure 8.1 Development of employees and enterprises in the region, sub-measure 8.1.1 Supporting the development of professional skills and consultancy for businesses, co-financed by the European Union under the European Social Fund. The aim of the project was to adapt, create, evaluate, disseminate and implement in the Podlaskie Voievodship until the June 2015 two models of outplacement: for employers and employees of companies undergoing modernization and adaptation processes.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.