Logo
Munich Personal RePEc Archive

Baggrunden forudviklingslandenes grældskrise

Tarp, Finn (1994): Baggrunden forudviklingslandenes grældskrise. Published in:

[thumbnail of MPRA_paper_64204.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_64204.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

Udenlandsk låntagning er en integreret del af udvikJingsprocessen, og der var indtil i al fald begyndelsen af 1980erne udbredt enighed om det nyuige I at overføre udenlandske opsparingsoverskud til u-Iandene. Sådanne overførsler giver for det første mulighed for at øge investeringerne og dermed væksten ud over det, den indenlandske opsparing tillader. For det andet er udenlandsk valuta nødvendig for at købe maskiner og andre inputs, som u-Iandene ikke kan producere lokalt. Det ønskvrerdige i at kunne imponere mere, end der eksponeres, er fø1gelig blevet tillagt stor betydning i udviklingsteorien. Endelig kan udenlandske ressourcer spille en vigtig rolle i finansieringen af underskud på de offentlige budgetter. Sådanne underskud er ofte blevet anset for formålstjenlige, for at tillade den offentlige sektor at spille en aktiv udviklingsfremmende rolle.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.