Logo
Munich Personal RePEc Archive

Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych

Klimczuk, Andrzej (2012): Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych. Published in:

[thumbnail of MPRA_paper_69798.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_69798.pdf

Download (315kB) | Preview

Abstract

Polish abstract: Artykuł przybliża standard etycznej realizacji zadań organizacji pozarządowej. Opracowanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część przybliża zagadnienia związane z przywództwem etycznym kierownictwa organizacji. Mianowicie: określenie wizji, misji i strategii organizacji; polityka społeczna i programy etyczne; struktury i procedury; efektywne komunikowanie się; kontrola etyczna - rzecznicy, komitety, raporty i audyty. Druga część dotyczy społecznej odpowiedzialności organizacji. Omówione zagadnienia obejmują tu: kodeksy etyczne i standardy profesjonalne; szkolenia etyczne; etyczny wymiar podejmowania decyzji; nagradzanie przestrzegających i karanie łamiących zasady etyczne; mechanizmy zapobiegania i sprzeciwu wobec zachowań nieetycznych.

English abstract: Article presents an ethical standard of NGO tasks. The study was divided into two parts. The first part introduces issues related to leadership, ethical leadership of the organization. Namely: defining the vision, mission and strategy of the organization; social policy and ethics programs; structures and procedures; effective communication; control ethical - spokespersons, committees, reports and audits. The second part deals with the social responsibility of the organization. Discussed issues here include: codes of ethics and professional standards; Ethical training; the ethical dimension of decision-making; reward and punishment abiding violating ethical principles; the mechanisms of prevention and opposition to unethical behavior.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.