Munich Personal RePEc Archive

Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań

Klimczuk, Andrzej and Sosnowicz, Agnieszka and Tomanek, Adam and Stypułkowski, Wojciech (2011): Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań. Published in:

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_69805.pdf

Download (27MB) | Preview

Abstract

Polish abstract: Celem badania było m.in. zdiagnozowanie stopnia akceptowalności i rozpoznawalności koncepcji flexicurity przez pracowników i pracodawców z województwa podlaskiego, jak również wskazanie na pożądane kierunki działań, zmierzające w stronę wypracowania takich kombinacji elastyczności i bezpieczeństwa, które prowadziłyby do podniesienia sprawności i efektywności funkcjonowania regionalnego rynku pracy.

English abstract: The aim of the study was, among others, to diagnose the degree of acceptance and recognition of the concept of flexicurity by employees and employers from the Podlaskie region, as well as an indication of the desired directions of activities aimed toward the development of such a combination of flexibility and security, which would lead to increasing the efficiency and effectiveness of the regional labor market.

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.