Logo
Munich Personal RePEc Archive

Месечна динамика и релативне малопродајне цене пољопривредних производа 1994–2003.

Bukvić, Rajko (2004): Месечна динамика и релативне малопродајне цене пољопривредних производа 1994–2003. Published in: Месечне агроекономске анализе (Monthly Agrieconomic Analyses) , Vol. 1, No. 10 (2004): pp. 341-350.

[thumbnail of MPRA_paper_70619.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_70619.pdf

Download (281kB) | Preview

Abstract

The paper analyses monthly dynamics of retail prices of agricultural products during the period 1994–2003 and their relationship with prices of industrial products and services’ prices. Empirical analysis was made upon official statistical data about monthly average prices in Serbia. For the examination of the inflation influence the prices are in german marks, i.e. euro calculated, using real (“street”) exchange rate. Using ponders by official statistical price methodology the individual and group price indices for all products/services are calculated, related to the average prices realized in the 1994 (without january). The results of empirical analysis have shown that agricultural products’ prices were lowest in relation to all other retail prices and constant under their level in 1994, with decrease trend until 2001 when this trend was broken. Within the big group of agricultural products the differencies in trends for minor groups of product are observed. У раду се анализирају месечна динамика малопродајних цена пољопривредних производа током периода 1994–2003. и њихов однос са ценама индустријских производа и ценама услуга. Емпиријска анализа извршена је на основу података о апсолутним ценама производа и услуга које прати званична статистика. Проблеми динамичких анализа у условима инфлаторних поремећаја превазиђени су специфичним поступком прерачунавања динарски изражених цена у номиналном износу на вредности у чврстој валути (немачка марка, односно евро), а на које је затим примењен пондерациони систем официјелне статистике. Тако су добијени месечни подаци о кретањима цена за све производе и услуге који су затим упоређени с просечним ценама производа и услуга из периода фебруар-децембар 1994, и тиме добијени својеврсни базни индекси цена за све производе и услуге и одговарајуће агрегате (групе производа и услуга). Добијени резултати показали су да су цене пољопривредних производа током посматраног периода биле убедљиво најниже у поређењу са свим осталим великим групама производа и услуга (цене индустријских производа и цене услуга, односно општи индекс малопродајних цена за целу Републику). Поред тога, цене ових производа биле су готово константно испод њиховог просечног нивоа из 1994, уз изражену тенденцију апсолутног опадања, која је додуше заустављена и преокренута у 2001. У оквиру велике групе пољопривредних производа, мада су у основи остварене исте тенденције, ипак се могу запазити и одређене разлике у индексима цена за поједине од мањих група (свеже поврће, свеже воће, свежа јаја и свежа риба).

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.