Logo
Munich Personal RePEc Archive

Екодом и одрживи развој људских насеља

Bukvić, Rajko (2006): Екодом и одрживи развој људских насеља. Published in: Економски видици (Economic Visions) , Vol. 11, No. 1 (2006): pp. 77-95.

[thumbnail of MPRA_paper_70791.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_70791.pdf

Download (306kB) | Preview

Abstract

The paper considers the buildings of eco-houses as one of the projects for solving the problems of sustainable development according to the principles formulated at the Rio Conference 1992. Basic characteristic of the eco-houses are explored, such as the energy effectiveness, water consumptions effectiveness, rapid decreasing of the waste water and trash removal etc. The worldwide actuality is great increasing trends of the projecting and developing such eco-houses. Because of their’s advantages and opportunities they are the possibility of the realizing these projects in the rural areas, but in the urban areas public utility and other infrastructures can make such realization more difficult. It is showed that the possibility of the resistance for ecohouse project, especially in the cities are very real. У раду се разматра изградња еколошких домова као један од прихватљивих пројеката решавања проблема одрживог развоја чији су основни принципи формулисани на конференцији у Рио де Жанеиру 1992. године. Описане су основне карактеристике оваквих домова, које се огледају у њиховој енергетској ефикасности, у ефикасности у погледу трошења воде и радикалног смањења стварања отпадних вода и чврстог отпада итд. У оквиру интензивног растућег тренда пројектовања и експерименталне изградње оваквих домова указано је на предности и могућности готово тренутног започињања с реализовањем оваквих пројеката у руралним заједницама, за разлику од урбаних средина у којима постојећа комунална и друга инфраструктура може представљати велику препреку за тако нешто. Указано је и на опасности од отпора до којих може доћи при реализацији, односно покретању, оваквих пројеката.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.