Munich Personal RePEc Archive

Устойчивото управление и доброволното разкриване на информация за екологичните дейности в организациятa (Sustainable management and voluntary disclosure of information about environmental activities of organizations)

Vasileva, Elka and Hristova, Juliya (2016): Устойчивото управление и доброволното разкриване на информация за екологичните дейности в организациятa (Sustainable management and voluntary disclosure of information about environmental activities of organizations). Published in: Proceeding of 10th International Conference "Logistics in a Changing World", University of national and world economy - Sofa, Ed. P. Todorov, Publishing complex UNWE, Sofia (October 2016): pp. 399-403.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_75201.pdf

Download (377kB) | Preview

Abstract

В доклада се разглеждат проблемите, свързани с доброволното разкриване на информация за екологичните дейности в организациите. Анализират се изискванията на заинтересованите страни (клиенти, местната общност, общински власти, доставчици и др.) от надеждност и прозрачност на информацията за дейностите на организацията по отношение на околната среда. Идентифицирани са възможностите за "зелена" комуникация през призмата на редица стандарти за устойчиво управление.

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.