Logo
Munich Personal RePEc Archive

Устойчивото управление и доброволното разкриване на информация за екологичните дейности в организациятa (Sustainable management and voluntary disclosure of information about environmental activities of organizations)

Vasileva, Elka and Hristova, Juliya (2016): Устойчивото управление и доброволното разкриване на информация за екологичните дейности в организациятa (Sustainable management and voluntary disclosure of information about environmental activities of organizations). Published in: Proceeding of 10th International Conference "Logistics in a Changing World", University of national and world economy - Sofa, Ed. P. Todorov, Publishing complex UNWE, Sofia (October 2016): pp. 399-403.

[thumbnail of MPRA_paper_75201.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_75201.pdf

Download (377kB) | Preview

Abstract

В доклада се разглеждат проблемите, свързани с доброволното разкриване на информация за екологичните дейности в организациите. Анализират се изискванията на заинтересованите страни (клиенти, местната общност, общински власти, доставчици и др.) от надеждност и прозрачност на информацията за дейностите на организацията по отношение на околната среда. Идентифицирани са възможностите за "зелена" комуникация през призмата на редица стандарти за устойчиво управление.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.