Logo
Munich Personal RePEc Archive

ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Skalska, Agnieszka and Walczak, Agnieszka (2015): ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców. Published in:

[thumbnail of MPRA_paper_75387.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_75387.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Niniejsza publikacja prezentuje innowacyjny model wsparcia firm w czasach dekoniunktury gospodarczej wypracowany i testowany w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego "PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Celem projektu było adaptowanie, utworzenie, testowanie, a następnie upowszechnienie i wdrożenie na terenie województwa podlaskiego do VI 2015 r. dwóch modeli outplacementu dla pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne. W publikacji zaprezentowano jeden z dwóch wypracowanych w projekcie modeli, jakim jest model wsparcia firm w kontekście wyników badań regionalnych, angielskich inspiracji będących efektem trzyletniej współpracy ponadnarodowej z Accelerated Learning Systems Ltd. (ALS) z Wielkiej Brytanii oraz wyników rocznego testu w podlaskich firmach sformułowanych w drodze ewaluacji narzędzi składających się na model ESP_Firma.

English Abstract: This publication presents an innovative model to help companies in times of economic downturn that was developed and tested within the project "PI-PWP: INNOVATION ON THE CUSP - testing and implementation of new methods of outplacement", conducted at the request of the Regional Labour Office in Bialystok, Poland. The aim of the project was to adapt, create, evaluate, disseminate and implement two models of outplacement in the Podlaskie Voivodeship until the June 2015: for employers and employees of companies undergoing modernization and adaptation processes. The publication presents one of the two models developed in the project, which is a support system for companies in the context of regional research results, inspired by the English model resulted from three years of transnational cooperation with the Accelerated Learning Systems Ltd. (ALS) from the UK and the results of the annual test in companies from the Podlaskie region formulated by evaluation tools that make up the model ESP_Firma.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.