Logo
Munich Personal RePEc Archive

ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników

Klimczuk, Andrzej and Azevedo, Anna and Skarzyński, Michał and Walczak, Agnieszka (2015): ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników. Published in:

[thumbnail of MPRA_paper_75388.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_75388.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Publikacja prezentuje innowacyjny model wsparcia pracownika zagrożonego bezrobociem lub zwalnianego w wyniku restrukturyzacji firmy w czasach dekoniunktury gospodarczej wypracowany i testowany w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego "PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Celem projektu było adaptowanie, utworzenie, testowanie, a następnie upowszechnienie i wdrożenie na terenie województwa podlaskiego do VI 2015 r. dwóch modeli outplacementu dla pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne. W publikacji zaprezentowano jeden z dwóch modeli, jakim jest model wsparcia zwalnianych pracowników, w kontekście wyników badań regionalnych, portugalskich inspiracji będących efektem trzyletniej współpracy ponadnarodowej z Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) z Lizbony oraz wyników rocznego testu w podlaskich instytucjach rynku pracy z udziałem zwalnianych pracowników opisanych w drodze ewaluacji narzędzi składających się na model ESP_Pracownik.

English Abstract: This publication presents an innovative model to help companies in times of economic downturn that was developed and tested within the project "PI-PWP: INNOVATION ON THE CUSP - testing and implementation of new methods of outplacement", conducted at the request of the Regional Labour Office in Bialystok, Poland. The aim of the project was to adapt, create, evaluate, disseminate and implement two models of outplacement in the Podlaskie Voivodeship until the June 2015: for employers and employees of companies undergoing modernization and adaptation processes. The publication presents one of the two models, which is a model of support for laid-off workers, in the context of the regional research results of and example of the Portuguese model resulting from three years of transnational cooperation with the Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) of Lisbon and the results of the annual test among labor market institutions from Podlaskie region and with the cooperation with workers.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.