Logo
Munich Personal RePEc Archive

Rodzaje a źródła innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Rodzaje a źródła innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Published in: Problemy Zarządzania No. 50 (2015): pp. 197-219.

[thumbnail of MPRA_paper_84995.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84995.pdf

Download (10MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Artykuł odnosi się do problematyki innowacyjności i współdziałania gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Podjęto w nim próbę oceny w jakim stopniu poszczególne rodzaje innowacji są tworzone przez określone źródła oraz sprawdzenia jaki wpływ na ten proces ma współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Przedstawiono podstawowe rodzaje innowacji: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe, a następnie przeprowadzono krótką weryfikację źródeł dzięki którym powstają. Następnie ukazano współdziałanie gospodarcze jako szczególny sposób wpływania na procesy innowacyjne prowadzone przez MSP. Przedstawiono również wyniki badań 786 przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego weryfikujące pięć hipotez badawczych, dotyczących relacji pomiędzy rodzajami innowacji a źródłami innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania gospodarczego.

English Abstract: The article refers to the issue of innovation and economic cooperation between small and medium-sized enterprises. The authors attempt to assess the extent to which different types of innovations are generated by specific sources and to check the impact of economic cooperation of enterprises on the innovation process. The basic types of innovation were presented: product innovation, process innovation, organizational innovation and marketing innovation, followed by a brief verification of the sources through which they are created. A little more space was devoted to economic cooperation, which especially affects the innovative processes introduced by SMEs. Then the results of 786 companies from Mazowieckie Voivodeship are presented, which verifies five hypotheses about the relationship between types of innovation and sources of innovation, with particular emphasis on economic cooperation.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.