Logo
Munich Personal RePEc Archive

Фактори, влияещи върху обезценката на репутацията

Atanasov, Atanas (2018): Фактори, влияещи върху обезценката на репутацията. Published in: Управление и образование , Vol. XIV, No. 1 (June 2018): pp. 88-96.

[thumbnail of MPRA_paper_87625.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_87625.pdf

Download (285kB) | Preview

Abstract

Разбирането на концепцията за обезценка на репутацията и последните промени, свързани с нейното регламентиране, следва да бъде подчинено на изясняването на факторите (детер- минантите), които стоят в основата на концепцията за обезценка на репутацията. В статията са разгледани най-често посочваните фактори, влияещи върху признаването на счетоводни обезценки на репутацията, като са класифицирани според техния обхват и според характеристиките им. Счита се, че при извършване на анализ за наличие на обезценка, посочените индикатори имат съществено значе- ние, и следва да бъдат разглеждани по-скоро като базисни и да бъдат интерпретирани на база харак- терните особености на дейността на конкретното предприятие. Основният извод, който се налага е, че познаването на факторите (индикаторите) за обезценка и техния навременен анализ от страна на всички заинтересовани страни е от ключово значение при извършване на преценка относно признаване- то на счетоводна обезценка на репутацията.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.