Logo
Munich Personal RePEc Archive

Fıkhi Filtreleme Metodolojisi - Yeni Bir Fıkhi Yaklaşım

Yildirim, Ramazan and Ilhan, Bilal (2018): Fıkhi Filtreleme Metodolojisi - Yeni Bir Fıkhi Yaklaşım. Published in: International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , Vol. 4, No. 3 (November 2018): pp. 83-101.

[thumbnail of MPRA_paper_90417.pdf] PDF
MPRA_paper_90417.pdf

Download (659kB)

Abstract

Bu çalışmanın ana amacı halihazırda çeşitli kurumlar tarafından uygulanan farklı metodolojilere dayanılarak elde edilmiş “fıkhi uygunluk kriterleri”ne yönelik eleştirilere dönük önerilerde bulunmaktır. Ayrıca, bu çalışma, İslamın birincil kaynaklarından (Kuran ve Sünnet) elde edilen bulgular ışığında, fıkhi uygunluk kriterlerini oluşturan metodolojilerde görülen farklılıkların standartlaştırılması için çözümler üretmeye çalışmaktadır. İslamın birincil kaynakları olan Kuran ve Sünnet’ten elde edilen güçlü çıkarımlar gösterir ki bir firmanın fıkhi uygunluk kriterlerine uygun olup olmadığı hakkındaki hakkaniyetli ve adil bir hüküm ancak o firmanın kontrolü altında olan içsel faktörlere bakılarak verilebilinir. Bu çalışma ayrıca fıkhi uygunluk kriterlerinin bir bütün halinde İslami finansin temel prensiplerini yansıtmasının önemine ve bu minvalde Bakara Suresi’nin 275’inci ayetinin ruhuna uygun olmasının elzemliğine vurgu yapmaktadır. Bu çalışmanın halihazirda var olan fıkhi uygunluk kriterlerindeki farklılıklardan harmoni/standartlaşma üretme potansiyeli ile İslami hassasiyetlere sahip yatırımcıları sağladığı bilinçlenme ve güvenilirlik sayesinde daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmesi beklenmektedir. Bu çalışma kanıksanmış düşünme tarzlarının dışına çıkarak, fıkhi uygunluk kriterlerinin İslamın birincil kaynaklarına dayanılarak nasıl elde edilmesi gerektiği ana sorusuna kapsamlı bir şekilde cevap üretmeye çalışmaktadır.

The purpose of this paper is to address to a long-standing criticism of the various Shari’ah screening methodologies implemented by Islamic index providers. This study aims to provide evidences derived from the Islamic sources (Qur’an and Sunnah) and offers a potential solution for the harmonization of Shari’ah screening methodologies. Strong evidences from the Qur’an reveal that the most righteous and fair judgment is provided when the only factors that are considered are the entirely endogenous factors. This study further emphasizes the importance of using a screening methodology that supports the main notions of Islamic finance as a whole, and adheres to the essence of the ayah (Al-Baqarah: 275). This study exhibits a potential towards the harmonization of Shari’ah screening methodologies which encourages the participation of Muslim investors by ensuring better awareness and confidence regarding stock investments. This paper fulfils an identified need to study how Shari’ah screening methodologies can be derived from the Islamic sources yet is based on “out-of-the-box” thinking.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.