Logo
Munich Personal RePEc Archive

R&D expenditures - growth nexus in Turkey

Ulger, Ozlem and Uçan, Okyay (2018): R&D expenditures - growth nexus in Turkey. Published in: International Journal of Economics, Politics, Humanities and Social Sciences , Vol. 1, No. 2 (15 July 2018): pp. 57-74.

[thumbnail of R&D EXPENDITURES - GROWTH NEXUS IN TURKEY[#420951]-504499.pdf] PDF
R&D EXPENDITURES - GROWTH NEXUS IN TURKEY[#420951]-504499.pdf

Download (919kB)

Abstract

Technological development and investment in knowledge seem to be very important in order for countries to demonstrate effective growth performance. The first concept that comes to mind when investing in information is the R&D activities. In the past, efforts to develop in countries for years can be realized within months nowadays and technological developments have rapidly changed and can be worn out in a short period of time. Therefore, it can be said that the information economy is the speed economy. The aim of this study is to investigate the relationship between R&D expenditures and GDP in Turkey for the period 1996-2014 with the help of VAR analysis. Before the study, it was determined whether the series were stationary by Augmented Dickey Fuller (ADF) and Phillips-Peron (PP) unit root tests and it was determined that the variables of GDP and R&D expenditure were stationary in the level values. According to the results of variance decomposition and effect-response functions; It is seen that the effect of GDP changes in Turkey on R&D expenditures is negligible. However, it is seen that R&D expenditures are significantly affected by the changes in GDP.

Ülkelerin etkili bir büyüme performansı gösterebilmesi için teknolojik gelişmenin ve bilgiye yatırım yapılmasının oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bilgiye yapılan yatırım denilince de ilk akla gelen kavram Ar-Ge faaliyetleridir. Geçmişte ülkelerde yıllarca devam eden gelişme çabaları günümüzde aylar içinde gerçekleşebilmekte ve teknolojik gelişmeler hızlı bir şekilde değişim göstererek kısa bir süre içinde yıpranabilmektedir. Dolayısıyla bilgi ekonomisinin hız ekonomisi olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1996-2014 dönemi için Ar-Ge harcamaları ve GSYİH arasındaki ilişkiyi VAR analizi yardımıyla araştırmaktır. Çalışmada önce durağanlığın belirlenmesi için Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Peron (PP) birim kök testiyle serilerin durağan olup olmadıkları belirlenmiş ve GSYİH ile Ar-Ge harcamaları değişkenlerinin seviye değerlerinde durağan oldukları tespit edilmiştir. Varyans ayrıştırma ve etki-tepki fonksiyonlarına ait sonuçlara göre; Türkiye’de GSYİH değişimlerinin Ar-Ge harcamaları üzerinde etkisinin yok denilebilecek kadar az olduğu görülmüştür. Ancak Ar-Ge harcamalarının GSYİH’daki değişimlerden oldukça etkilendiği görülmektedir

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.