Logo
Munich Personal RePEc Archive

Националната платформа за електронно възлагане – стъпка в процеса на хармонизация с европейските изисквания

Dimitrova, Diana (2018): Националната платформа за електронно възлагане – стъпка в процеса на хармонизация с европейските изисквания. Published in: „Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината“ (2018): pp. 137-148.

[thumbnail of MPRA_paper_91441.pdf] PDF
MPRA_paper_91441.pdf

Download (228kB)

Abstract

Резюме. В докладът се разглежда националната платформа за електронно възлагане като стъпка в процеса на хармонизация на българското законодателство с европейските изисквания относно възлагане на обществени поръчки. На база на извършеният анализ се правят изводи и обобщения. Abstract. The report examines the national platform for electronic award as a step in the process of harmonization of the Bulgarian legislation with the European requirements. On base of the analysis the author makes conclusions and summaries

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.