Munich Personal RePEc Archive

Националната платформа за електронно възлагане – стъпка в процеса на хармонизация с европейските изисквания

Dimitrova, Diana (2018): Националната платформа за електронно възлагане – стъпка в процеса на хармонизация с европейските изисквания. Published in: „Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината“ (2018): pp. 137-148.

[img] PDF
MPRA_paper_91441.pdf

Download (228kB)

Abstract

Резюме. В докладът се разглежда националната платформа за електронно възлагане като стъпка в процеса на хармонизация на българското законодателство с европейските изисквания относно възлагане на обществени поръчки. На база на извършеният анализ се правят изводи и обобщения. Abstract. The report examines the national platform for electronic award as a step in the process of harmonization of the Bulgarian legislation with the European requirements. On base of the analysis the author makes conclusions and summaries

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.