Logo
Munich Personal RePEc Archive

Нормативни мерки срещу формите на дискриминация при провеждане на обществени поръчки

Dimitrova, Diana (2018): Нормативни мерки срещу формите на дискриминация при провеждане на обществени поръчки. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 153-161.

[thumbnail of MPRA_paper_91444.pdf] PDF
MPRA_paper_91444.pdf

Download (419kB)

Abstract

Резюме: В доклада се разглеждат предвидените в националното законодателство нормативни мерки срещу формите на дискриминация при провеждане на обществени поръчки – гарант за предотвратяването ѝ в тази сфера. Акцент е поставен върху актуалната нормативна уредба, съобразена с новите европейски директиви и гарантираща равноправност и недискриминиране в процеса. На база на извършения анализ се правят изводи и обобщения. Abstract: The report examines the national legislative measures against forms of discrimination in the conducting of public procurements– guarantee for its prevention. The accent is on the actual normative regulation, in conformance with the European Directives and guaranteeing equality and non-discrimination in the process. On base of the analysis the author makes conclusions and summaries.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.