Logo
Munich Personal RePEc Archive

Идеята за създаване на областен съвет и ефективното функциониране на икономиката

Dimitrova, Darina (2005): Идеята за създаване на областен съвет и ефективното функциониране на икономиката. Published in: Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз (2005): pp. 414-421.

[thumbnail of MPRA_paper_91865.pdf] PDF
MPRA_paper_91865.pdf

Download (776kB)

Abstract

Анотация: В доклада се разглежда идеята за пряко избрани областни съвети, тъй като представлява интерес както за теорията, така и за практиката. Тяхната правна същност ще бъде изследвана от сравнителноправен аспект и съпоставена с българската система за местно и регионално управление от гледна точка на протичащите у нас процеси на присъединяване към Европейския съюз. Посилата на новоприетия Закон за регионалното развитие, в областите се създават областни съвети за развитие, но те не са органи на местното самоуправление, а държавни органи на изпълнителната власт.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.