Logo
Munich Personal RePEc Archive

Правен статут на областния управител като държавен служител

Dimitrova, Darina (2006): Правен статут на областния управител като държавен служител. Published in: Наука и социална практика (2006): pp. 26-31.

[thumbnail of MPRA_paper_91983.pdf] PDF
MPRA_paper_91983.pdf

Download (410kB)

Abstract

Резюме: Според българското законодателство областният управител е орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното управление в областта. В доклада се разглежда въпросът притежава ли той статут на държавен служител, защото този въпрос е спорен в доктрината. Изясняването на поставения въпрос е важно, тъй като в законодателството не е проведена достатъчно последователно разликата между органи и служители. Abstract: According to the Bulgarian legislation, the civil servant is an executive power body that performs district state governance. Because of doctrin controversial matter, the issue of the possession of civil servant status is examined in the paper. Clarification of the appointed issue is important because in legislation the differention between bodies and servants is insufficiently consecutive examined.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.