Munich Personal RePEc Archive

Взаимоотношения между общинския съвет и кмета на община

Dimitrova, Darina (2001): Взаимоотношения между общинския съвет и кмета на община. Published in: Науката в помощ на бизнеса и обществото (2001): pp. 57-61.

[img] PDF
MPRA_paper_92265.pdf

Download (370kB)

Abstract

Резюме: в доклада се разглеждат някои аспекти от правоотношенията между общинския съвет и кмета на община във връзка с упражняването на правомощията им като местни органи. Abstract: the report examines some aspects of the legal relations between the municipality council and the municipality mayor related to their powers as bodies of local self government.

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.