Logo
Munich Personal RePEc Archive

Модел на счетоводна политика на юридическо лице с нестопанска цел по примера на сдруженията

Георгиева, Даниела (2018): Модел на счетоводна политика на юридическо лице с нестопанска цел по примера на сдруженията. Published in: Научни трудове, МВБУ, Ботевград , Vol. 10, (2018): pp. 323-366.

[thumbnail of MPRA_paper_94168.pdf] PDF
MPRA_paper_94168.pdf

Download (896kB)

Abstract

Основна авторова цел е да се направи изследване на разработени в счетоводната практика и оповестени значими счетоводни политики на сдружения, извършващи дейност на територията на Р България. На база проведено анкетно проучване са представени някои анализи относно вижданията на потребители на данни от счетоводната политика за основните съдържателни аспекти по конкретни елементи на документа. На тази основа е предложен модел на счетоводна политика на сдружение. Резултатите от проучването биха спомогнали за по-доброто разбиране на счетоводната политика, нейната структура и очаквани съдържателни компоненти от страна на ползвателите й.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.