Logo
Munich Personal RePEc Archive

Контент-аналіз дисертацій з економічної безпеки підприємства, захищених в Україні за 2000-2018 рр.

Dub, Bohdana (2018): Контент-аналіз дисертацій з економічної безпеки підприємства, захищених в Україні за 2000-2018 рр. Published in: Economic innovations , Vol. 20, No. 4 (69) (20 December 2018): pp. 55-67.

[thumbnail of MPRA_paper_95146.pdf] PDF
MPRA_paper_95146.pdf

Download (792kB)

Abstract

Актуальність. Актуальність проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства у сучасних умовах господарювання постає особливо гостро через зростаючу кількість збиткових та збанкрутілих суб’єктів, брак ресурсів для ефективної діяльності, ризиками, загрозами та небезпеками внутрішнього та невизначеністю зовнішнього середовища тощо. Практична діяльність компаній із гарантування економічної безпеки потребує науково-методичного забезпечення, яке б розкривало кращі практики, узагальнювало наявні теоретичні напрацювання, методичні положення та прикладні розробки. Хоча первинною ланкою наукової комунікації є стаття, для аналізу обрано дисертаційні роботи з економічної безпеки підприємства як найбільш уніфікована форма представлення результатів наукового дослідження у цій галузі знань. Мета та завдання. Метою статті є проведення контент-аналізу захищених дисертацій з економічної безпеки підприємства задля визначення загального стану дослідницької галузі, ступеню координації наукових зусиль та основних тенденцій оприлюднених досліджень. Результати. Обрано дисертаційні роботи виключно з економічної безпеки підприємства, вибірка за 2000-2018 рр. склала 205 робіт. Подальший аналіз проведено за критеріями методу оброблення масивів даних LATCH - Location (розташування); Alphabet (алфавіт); Time (час); Category (категорія); Hierarchy (ієрархія). Визначено низку наукових спеціальностей, кількість кандидатських та докторських дисертацій, основну категорію в тематиці дисертацій, динаміку захистів, провідні установи, географічні центри та галузі. Виявлено певні закономірності масиву робіт, також що сталої динаміки у дослідженнях економічної безпеки підприємства за різними спеціальностями не спостерігається, є періоди зростання та спаду, є п’ять закладів вищої освіти України, де захищено найбільше робіт; виділяються сім географічних центрів дослідження економічної безпеки підприємства. Висновки. Існує певна повторюваність тем та напрямів досліджень у різних спеціальностях щодо вивчення економічної безпеки підприємства. При підрахунку частотності понять у темах дисертаційних робіт визначається відмінність спеціальностей і відповідно досліджень в їхніх рамках: 21.04.02 орієнтована на комплексне вивчення системотворення, міжнародних стандартів з економічної безпеки, взаємовпливу національної безпеки та економічної безпеки підприємств тощо. Маємо узгодити напрями досліджень в рамках різних наукових спеціальностей з теми економічної безпеки підприємства, гармонізувати термінологію (у т.ч. з іншомовними відповідниками), розробити ефективні теоретико-методичні положення та прикладні рекомендації для практичної діяльності фахівців чи менеджерів сфери економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.