Logo
Munich Personal RePEc Archive

Традиции и тенденции в развитието на административното правосъдие в България

Shirvanyan, Mariyana (2019): Традиции и тенденции в развитието на административното правосъдие в България. Published in: Известия , Vol. 63, No. 2 (2019): 170 -183.

[thumbnail of MPRA_paper_95245.pdf] PDF
MPRA_paper_95245.pdf

Download (287kB)

Abstract

В статията се прави ретроспективен преглед на текстовете на българските конституции и на нормативните актове по прилагането им, относими към административното правосъдие. Извършен е анализ на развитието на административното правосъдие като гарант за защита на правата и законните интереси на гражданите в България в различни по естеството си аспекти от тяхното реализиране.

In the article is made retrospective analysis of the texts of the Bulgarian Constitutions and normative acts on their application, relevant to the administrative justice. The author analyzes the development of the administrative justice, as guarantee for protection of the rights and legal interests of the citizens in Bulgaria in different by their nature aspects of their realization.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.