Logo
Munich Personal RePEc Archive

Съвременни тенденции в административното законодателство на България

Dimitrova, Darina (2019): Съвременни тенденции в административното законодателство на България. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 56 -70.

[thumbnail of MPRA_paper_97660.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_97660.pdf

Download (203kB) | Preview

Abstract

Резюме: В доклада е направен обзор на актуалното административно законодателство в България. Въз основа на юридическия анализ на действащата нормативна уредба в областта на административното право се извеждат някои основни тенденции в развитието на този важен правен отрасъл. Административното законодателство е нормативен регулатор не само на държавното управление, но и на стопанската дейност, затова изясняването му е във връзка с икономическите отношения.

Abstract: In the article is made an overview of the current administrative legislation in Bulgaria. Based on the legal analysis of the actual regulatory framework in the area of the administrative law some main tendencies in the development of this important law branch are brought out. The administrative legislation is normative regulator not only of the state governance, but also of the economic activity, that is why its clarification is in connection to the economic relations.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.