Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Group by: Date | Item ID
Jump to: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | September 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Number of items: 56.

2005

Brie, Mircea (2005): O istorie socială a spaţiului românesc. De la începuturile statalităţii dacice până la întrezărirea modernităţii. Published in: University of Oradea Press, Oradea, 2005 (2005): pp. 1-292.

2006

Brie, Mircea and Horga, Ioan (2006): Relaţiile internaţionale de la echilibru la sfârşitul concertului european (secolul XVII – începutul secolului XX). Published in: University of Oradea Press, Oradea, 2009 (2009): pp. 1-389.

2007

Brie, Mircea (2007): Divorţul ca formă de erodare a familiei în comitatele Bihor şi Sătmar (a doua jumătate a secolului XIX). Published in: Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan (coord.), Studii de demografie istorică (secolele XVII-XXI), Editura Gutemberg Univers, Arad (2010): pp. 77-98.

2008

Brie, Mircea (2008): Concubinajul – formă a erodării şi disoluţiei familiei în spaţiul Crişanei (începutul secolului XX). Published in: Supliment al Masteratului de istoria şi socio-antropologia epocii moderne , Vol. X, No. Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş (coordonatori), Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, Omagiu profesorului Traian Rotariu la împlinirea vârstei de 65 ani, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca (2008): pp. 151-181.

Horga, Ioan and Brie, Mircea (2008): Cooperarea inter-universitară la frontierele externe ale Uniunii Europene şi contribuţia la politica europeană de vecinătate. Published in: Sorin Şipoş, Mircea Brie, Florin Sfrengeu, Ion Gumenâi (coord.), Frontierele spaţiului românesc în context European, Editura Universităţii din Oradea/ Editura Cartdidact, Oradea/Chişinău (2008): pp. 440-459.

Brie, Mircea (2008): Crizele de mortalitate şi vulnerabilitatea comunităţilor bihorene şi sătmărene în faţa morţii (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX). Published in: Caiete de Antropologie Istorică , Vol. anul V, No. Lume rurală şi modernitate (2009): pp. 103-128.

Brie, Mircea (2008): Căsătoria mixtă – punct de trecere a „frontierei” comunitare (a doua jumătate a secolului XIX - debutul secolului XX). Published in: Sorin Şipoş, Mircea Brie, Florin Sfrengeu, Ion Gumenâi (coord.), Frontierele spaţiului românesc în context European, Editura Universităţii din Oradea/ Editura Cartdidact, Oradea/Chişinău (2008): pp. 192-219.

Brie, Mircea (2008): Family and society in north-western Transylvania (2nd Half of the 19th century – beginning of the 20th century). General framework: concepts, methods and approaches. Published in: Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Istorie (2008): pp. 105-128.

Brie, Ioan and Brie, Mircea (2008): The Interreligious Dialogue in the Context of the New Europe: The European Ecumenical Movement. Published in: Eurolimes , Vol. 5, No. Religious frontiers of Europe (2008): pp. 95-107.

September 2008

Brie, Mircea (2008): Familie şi societate în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX).

2009

Brie, Mircea (2009): Birth dynamics and structure in the romanian village in north-western Transylvania (former half of the 19th century – beginning of the 20th century). Published in: Romanian Journal of Population Studies , Vol. vol. I, (2009): pp. 70-95.

Brie, Mircea (2009): Contemporary Ecumenism between Theologians’ Discourse and the Reality of Inter-confessional Dialogue. Case Study: Bihor. Published in: Journal for the Study of Religions and Ideologies No. 8, 24 (Winter 2009) (2009): pp. 257-283.

Brie, Mircea (2009): Contemporary Ecumenism between the Theologians’ Discourse and the Reality of Inter-confessional Dialogue. Case Study: Bihor. Published in: Journal for the Study of Religions and Ideologies , Vol. 8, No. 24 (2009): pp. 257-283.

Brie, Mircea (2009): Căsătoria în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX - începutul secolului XX). Condiţionări exterioare şi strategii maritale. Published in: (2009): pp. 1-435.

Brie, Mircea (2009): Europe from Exclusive Borders to Inclusive Frontiers: Case Study Romanian - Ukrainian Frontier. Published in: Ioan Horga, Istvan Suli-Zakar (coord.), Cross-Border Partnersip with Spacial Regard to the Hungarian-Romanian-Ukrainian Tripartite Border (2010): pp. 23-36.

Brie, Mircea (2009): The European Neighborhood Policy, Mass-media and Cross-border Cooperation. Published in: Analele Universităţii din Oradea, Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene , Vol. 1/2009, (2009): pp. 81-86.

Brie, Mircea (2009): Identitatea etnică în Transilvania (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX). Repere metodologice. Published in: Svetlana Suveică, Ion Eremia, Sergiu Matveev, Sorin Şipoş (coord.), Istoriografie şi politică în estul şi vestul spaţiului românesc, Editura Cartdidact/Editura Universităţii din Oradea, Chişinău/Oradea, 2009 (2009): pp. 176-186.

Brie, Mircea (2009): Inter-confessional dialogue and ecumenical movement in the latter half of the 20th century. case study: Oradea. Published in: Histria Urbana (2009): pp. 297-322.

Horga, Ioan and Brie, Mircea (2009): La coopération interuniversitaire aux frontières extérieures de l’Union Européenne et la contribution à la politique européenne de voisinage. Published in: Ioan Horga, Grigore Silaşi, Istvan Suli-Zakar Stanislaw Sagan (editors), The European Parliament, Intercultural Dialogue and European Neighbourhood Policy, Oradea (2009): pp. 232-251.

Brie, Mircea (2009): Life Expectancy in North-Western Transylvania (latter half of the 19th century – beginning of the 20th century). Published in: Transylvanian Review , Vol. XIX, n, (2010): pp. 34-49.

Brie, Mircea (2009): Male authority vs. female authority in traditional rural society. Published in: Romanian Journal of Population Studies , Vol. Supple, No. Ioan Bolovan (coord.), Families Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS (2009): pp. 657-670.

Brie, Mircea (2009): Preocupări de demografie istorică în istoriografia românească. Published in: Istorie Etnologie Artă, Studii în onoarea lui Ioan Godea, coord. Aurel Chiriac, Barbu Ştefănescu, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea (2009): pp. 142-152.

Brie, Mircea and Horga, Ioan (2009): The european union external border. an epistemological approach. Published in: Revista Română de Geografie Politică (2009): pp. 15-31.

2010

Brie, Mircea (2010): Alteritatea confesională prin căsătorie la românii din zona Crişanei (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX). Published in: Romanian Journal of Population Studies , Vol. Supple, No. Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crina Holom, În Căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX (2010): pp. 147-166.

Brie, Mircea and Horga, Ioan (2010): Europa: frontiere culturale interne sau areal cultural unitar. Published in: Moldoscopie , Vol. 3 (L),, (2010): pp. 123-143.

Horga, Ioan and Brie, Mircea (2010): Europe between Exclusive Borders and Inclusive Frontiers. Published in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Europaea (2010): pp. 63-86.

Horga, Ioan and Brie, Mircea (2010): Europe: A Cultural Border, or a Geo-cultural Archipelago. Published in: Eurolimes , Vol. 9, No. The Cultural frontiers of Europe (2010): pp. 155-169.

Brie, Mircea (2010): European Culture between Diversity and Unity. Published in: Analele Universităţii din Oradea, Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene , Vol. II/201, (2010): pp. 79-92.

Brie, Mircea (2010): The European Ecumenism. Case Study: Oradea. Published in: Media and European Diversity, Edited by Luminita Soproni & Ioan Horga, Editions Bruylant, Bruxelles (2010): pp. 219-230.

Brie, Mircea (2010): European Instruments of Cross-border cooperation. Case study: the Romanian-Ukrainian border. Published in: Identités, citoyennetés et démocratie, 20 ans après, sous la direction de Fabienne Maron, Grzegorz Pozarlik, Editions Bruylant, Bruxelles (2010): pp. 265-280.

Brie, Mircea (2010): Parish registers of civil status in Transylvania in the second half of the nineteenth century. Documentary signification. Published in: Transylvanian Review , Vol. vol. X, (2011): pp. 187-208.

Şipoş, Sorin and Brie, Mircea and Horga, Ioan and Şarov, Igor and Gumenâi, Ion (2010): Politici imperiale în Estul şi Vestul Spaţiului Românesc. Published in: No. Collective volume. University of Oradea Press, Cartdidact Press. Oradea/Chisinau (2011): pp. 1-583.

Brie, Mircea (2010): Profesiuni rurale versus profesiuni urbane. Determinismele socio-profesionale şi opţiunile maritale în Crişana (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX). Published in: Iosif Marin Balog, Rudolf Graf, Ioan Lumperdean, Relaţia rural-urban: ipostaze ale modernităţii, Cluj-Napoca, 2010, p. 373-394 (2010): pp. 373-394.

Brie, Mircea (2010): Registrele parohiale de stare civilă din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Semnificaţie documentară. Published in: Dan Octavian Cepraga, Sorin Șipoș (coord.), Interpretazioni del documento storico. Valore documentario e dimensioni letterarie, Padova/Oradea (2010): pp. 164-193.

Brie, Mircea (2010): Reglementări juridice privitoare la familie în legislaţia austriacă şi maghiară din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Published in: Sorin Şipoş, Mircea Brie, Ioan Horga, Igor Şarov, Ion Gumenâi (coord.) Politici imperiale în estul şi vestul spaţiului românesc, Editura Universităţii din Oradea/Editura Cartdidact, Oradea/Chişinău (2010): pp. 301-310.

Stoica, Alina and Brie, Mircea (2010): The cultural Frontiers of Europe. Introductory Study. Published in: Eurolimes , Vol. 9, No. The Cultural frontiers of Europe (2010): pp. 5-8.

2011

Brie, Mircea and Gal, Diana (2011): CoR’s White Paper on Multilevel Guvernance – Advantages and Desadvantages. Published in: Ioan Horga, Iordan Bărbulescu, Adrian Ivan, Mykolia Palinchak, Istvan Suli-Zakar (coord.), Regional and Cohesion Polity. Insights into the role of the Partnership Principle in the New Policy Design (2011): pp. 284-289.

Brie, Mircea (2011): Căsătorie, mentalităţi colective şi reglementări cutumiare în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Published in: Crisia , Vol. suplim, No. Interferenţe intercultural. Studia in honorem Aurel Chiriac Sexagenarii (2012): pp. 173-186.

Brie, Mircea and Polgar, Istvan (2011): Dual Citizenship Granted to Hungarian Ethnics. Context and Arguments in the Romanian and Hungarian Mass Media. Published in: Eurolimes , Vol. Suppli, No. Mircea Brie, Ioan Horga, Sorin Şipoş, Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border, Editura Universităţii din Oradea/Editura Universităţii din Debrecen, supliment Eurolimes, Oradea/Debrecen (2011): pp. 151-162.

Brie, Mircea and Polgar, Istvan (2011): Dual citizenship granted to hungarian ethnics. Context and arguments. Published in: Analele Universităţii din Oradea, Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene , Vol. III, (2011): pp. 214-220.

Brie, Mircea (2011): Ethnic Identity and the Issue of Otherness through Marriage in Northwest Transylvania (Second Half of the XIX - Early XX Century). Published in: Eurolimes , Vol. Suppli, No. Mircea Brie, Sorin Şipoş, Ioan Horga, Ethno-Confessional Realities in the Romanian Area: Historical Perspectives, Editura Universităţii din Oradea, supliment Eurolimes, Oradea (2011): pp. 89-104.

Brie, Mircea and Horga, Ioan and Şipoş, Sorin (2011): Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border. Published in: Eurolimes , Vol. Suppli, (2011): pp. 1-502.

Brie, Mircea (2011): Ethnicity, Religion and Intercultural Dialogue in the European Border Space. Published in: Eurolimes , Vol. Suppli, No. Mircea Brie, Ioan Horga, Sorin Şipoş, Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border, Editura Universităţii din Oradea/Editura Universităţii din Debrecen, supliment Eurolimes, Oradea/Debrecen (2011): pp. 11-18.

Brie, Mircea and Şipoş, Sorin and Horga, Ioan (2011): Ethno-Confessional Realities in the Romanian Area: Historical Perspectives (XVIII-XX centuries). Published in: This present collective volume, coordinated by Mircea Brie, Sorin Şipoş and Ioan Horga, contains the papers of the international conference held in Oradea between 2nd-5th of June 2011 (2011): pp. 1-319.

Brie, Mircea and Polgar, Istvan (2011): Infantile mortality and life expectancy: vulnerability indicators in north-western Transylvanian communities (second half of the 19th century – beginning of the 20th century). Published in: Romanian Journal of Population Studies , Vol. VI, No. no. 1 (2012): pp. 103-122.

Brie, Mircea and Dolghi, Dorin and Pantea, Dana (2011): The New European and/or EU Studies Curriculum. Published in: The Romanian Journal of International Relations and European Studies / No. vol.1, nr, 1/201 Current Problems in the Development of the European and/or EU Studies Curriculum (2012): pp. 97-106.

2012

Brie, Mircea and Polgar, Istvan and Chirodea, Florentina (2012): Cultural Identity, Diversity and European Integration. Introductory Study. Published in: Annals University of Oradea. International Relations and European Studies , Vol. Supple, No. European Union. Identity, Diversity and Integration (2012): pp. 7-20.

Brie, Mircea and Polgar, Istvan and Chirodea, Florentina (2012): European union. identity, diversity and integration. Published in: Annals University of Oradea. International Relations and European Studies No. Suppliment 2012 (2012): pp. 1-342.

Brie, Mircea and Pop, Cosmin Adrian and Polgar, Istvan (2012): Interculturality and ethnodiversity in post-comunist Romania. Published in: Analele Universităţii din Oradea, Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene , Vol. IV, (2012): pp. 111-121.

2013

Horga, Ioan and Brie, Mircea (2013): Can be Hungarian-Ukrainian-Romanian-Moldovan an Inclusive Frontier of Europe? Published in: Relacje Polsko-Rumuńskie. Historia, gospodarka, Unia Europejka, pod redakcją Stanisława Sagana, Viktoriyi Serzhanovej, Rzeszów (2013): pp. 42-59.

Blaga, Daniela and Brie, Mircea (2013): Differentiated Integration - from Theory to Practice. Determiners in the Integration Process of the Western Balkans: Ethnicity. Published in: Analele Universităţii din Oradea. Relaţii Internaţionale şi Studii Europene , Vol. V, (2013): pp. 173-185.

2014

Brie, Mircea (2014): Ethnicity and politics in the Romanian space. The case of northwestern Transylvania. Published in: No. Sorin Şipoş, Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Mircea Brie, Teodor Mateoc (coord.), From Periphery to Centre. The Image of Europe at the Eastern Border of Europe, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca (2014): pp. 158-170.

Brie, Mircea (2014): European enlargement and new frontiers of Central and Eastern Europe. Published in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Europaea, Cluj-Napoca , Vol. LIX, 1, (2014): pp. 113-130.

Şipoş, Sorin and Moisa, Gabriel and Cepraga, Dan Octavian and Brie, Mircea and Mateoc, Teodor (2014): From Periphery to Centre.The Image of Europe at the Eastern Border of Europe. Published in: No. Collective volume. Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. Cluj-Napoca (2014): pp. 1-292.

Brie, Mircea (2014): National minorities: levels of educational analysis. Published in: Vasile Cucerescu, Enrique Banus, Iordan Gheorghe Barbulescu, Ioan Horga (coord.), Ghidul Uniunii Europene în şcoală între educaţia formală şi neformală, Chisinau (2014): pp. 52-71.

Brie, Mircea and MÉSZÁROS, Edina Lilla (2014): Regionalization and historical–cultural dimension of Northwest Romania. Forthcoming in: Transylvanian Review , Vol. XIX, 1, (2014)

This list was generated on Wed Jun 7 23:59:15 2023 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.