Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Number of items: 21.

2010

Filippova, Irina and Balakhnin, Hary (2010): Інституціональна пастка: моделювання ринку праці в Україні. Published in: Formation of a market economy: a collection of papers. Kyiv National Economic University , Vol. 3, (2010): pp. 369-377.

Filippova, Irina and Balakhnin, Hary (2010): Концепция подхода к оценке деятельности управленческого персонала. Published in: Вісник СНУ ім. В. Даля No. 11(153) (2010): pp. 266-271.

2011

Filippova, Irina and Sumcov, Victor (2011): ІНФЛЯЦІЯ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДУ В УКРАЇНІ. Published in: Часопис економічних реформ No. 3 (2011): pp. 10-17.

Filippova, Irina (2011): Институциональная матрица: отказ от экономического детерминизма. Published in: Вісник СНУ ім. В. Даля No. 8 (162) (2011): pp. 255-266.

2012

Filippova, Irina (2012): Методологическая концепция анализа социально-экономических систем. Published in:

Filippova, Irina and Sumcov, Victor (2012): ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ КЕРІВНИКА В РОЗПОДІЛЕНІЙ СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. Published in: Вісник СНУ ім. В. Даля No. 10 (181) (2012): pp. 252-260.

Filippova, Irina and Sumcov, Victor (2012): ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМ З АКТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ. Published in: Часопис економічних реформ No. 2 (6) (2012): pp. 96-102.

Filippova, Irina and Sumcov, Victor (2012): ДЕОНТОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. Published in: Формування ринкової економіки: зб.наук.праць , Vol. 2, No. спец.вип. Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : pp. 524-533.

Filippova, Irina (2012): ПРАЦЯ І КАПІТАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ. Published in: Вісник СНУ ім. В. Даля No. 7 (178) (2012): pp. 323-331.

Filippova, Irina (2012): Трудовий потенціал в контексті відчуження функцій. Published in: Вісник СНУ ім. В. Даля , Vol. 1, No. 16 (187) (2012): pp. 266-272.

Filippova, Irina and Sumcov, Victor (2012): Місце контроллінгу в системі наукового знання. Published in: Вісник СНУ ім. В. Даля , Vol. 1, No. 15 (186) (2012): pp. 215-220.

Sumcov, Victor and Filippova, Irina (2012): Соціальна відповідальність держави в контексті ринкових відносин. Published in: KNEU scientific papers 'Formation of a market economy', Kyiv , Vol. 2, No. Labor in the XIX Century (2012): pp. 452-459.

Filippova, Irina and Sumcov, Victor (2012): Social responsibility as an obligatory element of the institutional system. Forthcoming in: (2013)

Sumcov, Victor and Filippova, Irina (2012): Systemic potential of organization. Forthcoming in: (2013)

2013

Filippova, Irina and Balakhnin, Harry (2013): Институциональные факторы государственной регуляторной эффективности. Forthcoming in: ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля (2013)

Filippova, Irina (2013): Деякі аспекти аналізу розподіленої системи прийняття рішень. Published in: Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля No. 19 (2013): pp. 206-210.

Filippova, Irina (2013): Коррупция, демократия и регуляторная эффективность государства. Published in: Problems of Economy / Проблемы экономики No. 2 (2013): pp. 102-107.

19 July 2013

Filippova, Irina and Mindlin, Yuri (2013): Кластерные стратегии и кластерные инициативы: перспективы и факторы эффективной кластеризации. Forthcoming in:

Filippova, Irina and Mindlin, Yuri (2013): Кластерные стратегии и кластерные инициативы: перспективы и факторы эффективной кластеризации. Forthcoming in:

2014

Filippova, Irina (2014): Социетальные аспекты эффективности экономических процессов. Published in: Матеріали міжнар.науково-практичної конференції "Економіка і управління: виклики та перспективи" (2014): pp. 62-65.

October 2014

Filippova, Irina (2014): Социальная ответственность и экономическая эффективность: ракурсы оценки. Published in: Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян , Vol. ІІ, (October 2014): pp. 315-321.

This list was generated on Sat Aug 15 08:32:32 2020 CEST.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.