Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Group by: Date | Item ID
Jump to: 42581 | 42582 | 42583 | 42685 | 43922 | 52991 | 53980 | 58609 | 60808 | 67943 | 70168 | 81919 | 83438 | 87440 | 105290
Number of items: 15.

42581

Najda-Janoszka, Marta (2011): Impact of virtualization process on the competitiveness of small and medium sized firms. Published in: Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi , Vol. 58, No. Economic Sciences Section (2011): pp. 583-597.

42582

Najda-Janoszka, Marta (2011): Zatrzymywanie Wartości W Sieciach Kooperacyjnych Przedsiębiorstw. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu No. 169 (2011): pp. 48-62.

42583

Najda-Janoszka, Marta (2011): Ochrona zasobów niematerialnych w sieciach kooperacyjnych. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. Ekonomiczne Problemy Usług, No. 650 (2011): pp. 427-438.

42685

Najda-Janoszka, Marta and Wach, Krzysztof (2010): Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 812 (2010): pp. 99-114.

43922

Najda-Janoszka, Marta (2012): Matching imitative activity of high-tech firms with entrepreneurial orientation. Published in: Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation , Vol. 8, No. 1 (2012): pp. 52-67.

52991

Najda-Janoszka, Marta (2013): Innovative Activity of Small Tourist Enterprises – Cooperation with Local Institutional Partners. Published in: Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation , Vol. 9, No. 1 (2013): pp. 17-32.

53980

Najda-Janoszka, Marta and Kopera, Sebastian (2013): Exploring Barriers to Innovation in Tourism Industry – The Case of Southern Region of Poland. Published in: Procedia - Social and Behavioral Sciences , Vol. 110, (February 2014): pp. 190-201.

58609

Najda-Janoszka, Marta (2013): Towards Balancing Innovation and Imitation Practices in the Value Creation Process. Published in: (eds.) A. Jaki & T. Rojek, Managing organizations in changing environment (2014): pp. 383-393.

60808

Kopera, Sebastian and Najda-Janoszka, Marta and Wszendybył-Skulska, Ewa (2014): Kanał YouTube jako przykład wykorzystania mediów społecznościowych w procesie transferu wiedzy do biznesu turystycznego. Published in: Folia Turistica No. 32 (December 2014): pp. 55-72.

67943

Najda-Janoszka, Marta (2015): Problem zatrzymywania wartości przez MŚP – studium przypadku działalności podwykonawczej. Published in: Marketing i Rynek No. 9 (October 2015): pp. 424-435.

70168

Najda-Janoszka, Marta and Wszendybył-Skulska, Ewa (2015): Knowledge leakage in the context of staff outflow - the case of small hotels in southern Poland. Published in: Proceedings of EIASM 5th International Conference on Tourism Management and Related Issues (8 October 2015): pp. 1-28.

81919

Najda-Janoszka, Marta (2017): Industry Transition - Challenges for Value Capture. Published in: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands , Vol. 16, (2017): pp. 529-541.

83438

Najda-Janoszka, Marta (2017): Tracking Windows of Opportunity along the Industry Development Trajectory. Published in: Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Vol. 12, No. XVIII (December 2017): pp. 77-88.

87440

Najda-Janoszka, Marta (2018): Towards Platform Defined Business – Complementarity at the Spotlight. Published in: Entrepreneurship and Management , Vol. XIX, No. 6 (2018): pp. 107-117.

105290

Najda-Janoszka, Marta (2020): Value capture dynamics – opportunity-driven changes. Published in: Contemporary organisation and management. Challenges and trends (2020): pp. 49-61.

This list was generated on Sun Apr 14 07:30:45 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.