Logo
Munich Personal RePEc Archive

Generacja sandwicz

Klimczuk, Andrzej (2017): Generacja sandwicz. Published in: (2017): pp. 485-487.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_105969.pdf

Download (203kB) | Preview

Abstract

English abstract: Sandwich generation - a group of middle-aged people who, due to its central position (status) in the age structure and related age stratification is a generation (generation) that simultaneously takes care of elderly people (mostly their parents) and younger people (mostly your children). This phenomenon is also referred to as "women in the middle" or "caught in the middle". The concept of "sandwich generation" in a narrow sense refers mainly to the traditionally perceived caring roles of women who are middle-aged (middle adulthood) and at the same time on the forefront of old age (before late adulthood). In the feminist approach, the social expectations towards women between 40 and 60 years old are oriented on helping children and young people to get an independent adult life, on the other hand they are oriented towards providing care to the older generation, especially in the case of disability, dementia or Alzheimer's disease. Expectations regarding these care roles are formalized in a smaller one (eg tradition, gender equality, cultural circle, stereotypes) or to a greater extent (eg family policy of the state, personnel policy of enterprises, universality of work-life balance programs) which leads to inequality between women and men (Korzec, 1997).

Polish abstract: Generacja sandwicz - grupa osób w wieku średnim, która ze względu na swoją centralną pozycję (status) w strukturze wieku i w związanej z nią stratyfikacji wiekowej stanowi generację (pokolenie), które jednocześnie opiekuje się osobami starszymi (przeważnie swoimi rodzicami) i osobami młodszymi (przeważnie swoimi dziećmi). Zjawisko to określane jest też jako "kobiety w środku" (ang. women in the middle) lub "złapani w środku" (ang. being caught in the middle). Koncepcja "generacji sandwicz" ("pokolenia kanapki") w wąskim ujęciu odnoszona jest przeważnie do tradycyjnie postrzeganych ról opiekuńczych kobiet, które są w wieku środkowym (środkowej dorosłości), a zarazem na przedpolu starości (przed późną dorosłością). W ujęciu feministycznym społeczne oczekiwania wobec kobiet znajdujących się między 40. a 60. rokiem życia są zorientowane z jednej strony na udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w uzyskaniu samodzielnego dorosłego życia, z drugiej zaś są ukierunkowane na udzielanie pomocy pielęgnacyjnej starszemu pokoleniu szczególnie w przypadku niepełnosprawności, otępienia lub choroby Alzheimera. Oczekiwania wobec powyższych ról opiekuńczych są sformalizowane w mniejszym (np. tradycja, równość płci, krąg kulturowy, stereotypy) lub większym stopniu (np. polityka rodzinna państwa, polityka kadrowa przedsiębiorstw, powszechność programów równowagi praca-życie) co prowadzi do nierówności między kobietami i mężczyznami (Korzec, 1997).

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.