Logo
Munich Personal RePEc Archive

Kapitał społeczny ludzi starszych

Klimczuk, Andrzej and Trafiałek, Elżbieta (2017): Kapitał społeczny ludzi starszych. Published in: (2017): pp. 105-108.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_105973.pdf

Download (236kB) | Preview

Abstract

English abstract: In literature on the subject, the term "capital" appears in both functional, structural, normative and axiological approaches. In the humanities and social sciences this concept is understood as a value related to the human factor. In economic sciences, capital is a narrower concept than "resource." Resources (eg raw materials, materials, land, work) are used by people to meet their needs, they are factors in the production of goods and services. Capital is a special factor of production, because it is already transformed resources (eg physical / physical, human, financial) that can be launched to bring profit, increase opportunities and achieve goals and benefits on the market (in sociological terms, these are different spheres social life, not only areas of exchange of goods and services).

Polish abstract: W literaturze przedmiotu określenie "kapitał" występuje zarówno w ujęciach funkcjonalnych, strukturalnych, normatywnych, jak i aksjologicznych. W naukach humanistycznych i społecznych pojęcie to rozumiane jest jako wartość odnoszona do czynnika ludzkiego. W naukach ekonomicznych kapitał to pojęcie węższe niż "zasób". Zasoby (np. surowce, materiały, ziemia, praca) są wykorzystywane przez ludzi do zaspokajania ich potrzeb, są czynnikami produkcji dóbr i usług (Rekowski, 2002, s. 12-13). Kapitał to szczególny czynnik produkcji, gdyż stanowi już przekształcone zasoby (np. kapitał rzeczowy/fizyczny, ludzki, finansowy), które mogą zostać uruchomione, by przynieść zysk, powiększyć szanse oraz osiągnąć cele i korzyści na rynku (w ujęciu socjologicznym są to różne sfery życia społecznego, nie tylko obszary wymiany dóbr i usług).

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.