Logo
Munich Personal RePEc Archive

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE İTHALATIN PİYASAYI DİSİPLİNE ETME HİPOTEZİNİN TESTİ: PANEL VERi YAKLASIMI

Saatci, Mustafa and Aslan, Alper (2007): TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE İTHALATIN PİYASAYI DİSİPLİNE ETME HİPOTEZİNİN TESTİ: PANEL VERi YAKLASIMI. Published in: Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi , Vol. Temmuz, No. 29 (2007): pp. 1-13.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_10604.pdf

Download (147kB) | Preview

Abstract

Dısa açılma ve rekabet arasındaki iliski “ithalatın piyasayı disipline etme“ hipotezi olarak bilinir ve ampirik literatürün yogun ilgisini çekmektedir. Oligopolistik yapıya sahip yerel endüstriler, uluslar arası rekabete maruz kalarak daha rekabetçi davranmaya zorlanır. Bu durum, fiyatmaliyet marjlarının düsmesine ve çıktı seviyesinin artmasına neden olarak, yerel firmaların piyasa gücünü azaltacaktır. Bu makalede, iki haneli Türkiye imalat sanayi verileri ile panel veri ekonometrik teknikleri kullanılarak disipline edici ithalat hipotezi test edilmis ve ithalat penetrasyonunun Türkiye imalat sanayi iki haneli alt sektörlerinde 1966-2001 döneminde, piyasayı disipline etmede önemli bir rolü oldugu sonucuna varılmıstır.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.