Logo
Munich Personal RePEc Archive

Изследване на мнението на туристи в к.к. Албена относно използването на мебели с тайни отделения в хотелските стаи, като алтрнативна форма на защита на вещите и ценностите им

Георгиева, Даниела (2021): Изследване на мнението на туристи в к.к. Албена относно използването на мебели с тайни отделения в хотелските стаи, като алтрнативна форма на защита на вещите и ценностите им. Published in: Business Management, Economics and Social Sciences, Сonference proceedings, Agenda Publishing House LTD, London, United Kingdom (November 2021): pp. 59-64.

[thumbnail of MPRA_paper_111000.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_111000.pdf

Download (674kB) | Preview

Abstract

Основна цел на разработката е да се очертаят мнения на туристи относно използването на мебели с тайници, монтирани в хотелските им стаи. Това се разглежда от автора като възможност за превенция от кражби, както и иновативна форма за комуникация и взаимодействие с туристите. Обект на анализ са български и чуждестранни туристи в к.к. „Албена“. Първичните данни са събрани чрез анкетно проучване на място на територията на курорта през месеците юни-юли 2021 г. Изследването на статистически връзки и зависимости е направено на база дисперсионен анализ (One – way ANOVA)и Хи квадрат – анализ (χ2). Основни заключения от изследването са, че туристите считат текущо използваните от хотелите устройства и системи за осигуряване на безопасност за достатъчно ефективни, докато мебелите с тайни отделения имат предимно рекламна цел.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.