Logo
Munich Personal RePEc Archive

Комплексно правоотношение, в което е включено трудово правоотношение

Стайков, Ивайло (2017): Комплексно правоотношение, в което е включено трудово правоотношение. Published in: Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Том І. Частно право. София: Издателски комплекс – УНСС, 2017. ISBN 978-954-644-991-7 (2017): pp. 359-367.

[thumbnail of MPRA_paper_112088.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_112088.pdf

Download (459kB) | Preview

Abstract

Резюме: В статията се аргументира становището, че по отношение на държавния служител в правната действителност има комплексно правоотношение, което включва в себе си относително обособените служебно правоотношение и индивидуално трудово правоотношение. Обосновава се и тезата, че едноличните държавни органи, както и членовете на някои колективни държавни органи изпълняват длъжността си въз основа на индивидуално трудово правоотношение, което не е част от комплексно правоотношение, но възниква и съществува паралелно с друго правно-отраслово правоотношение.

Abstract: In the paper the author holds the view that as regards public servants there is legally valid a complex legal relationship including two relatively distinct legal relationships. The author also holds the thesis that single-body State authorities as well as the members of some collective State authorities fulfil their functions on the basis of individual labour relationships, which are not part of complex legal relationships, but begin and exist in parallel to another relationship.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.