Logo
Munich Personal RePEc Archive

Аспекти на проблематиката във връзка с ползването на различните видове отпуски

Стайков, Ивайло (2021): Аспекти на проблематиката във връзка с ползването на различните видове отпуски. Published in: Предизвикателства към правото: Научни четения в памет на Кристиан Таков. [Сборник]. София: Издателство на Нов български университет. ISBN 978-619-233-181-8 (2022): pp. 227-242.

[thumbnail of MPRA_paper_112490.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_112490.pdf

Download (471kB) | Preview

Abstract

Резюме: В настоящото изследване се анализира проблематиката относно формата и наименованието на искането на работника или служителя за ползване на уредени в трудово право различни видове отпуск. Въз основа на теоретичния анализ на действащото българско трудово законодателство са направени съответните правни изводи, както и предложения de lege ferenda за неговото усъвършенстване.

Abstract: This research examines the issue related of the form and designation of the employee's request for using various types of leave under the labour law. Relevant legal conclusions have been made based on the theoretical analysis of the current Bulgarian labour legislation. The paper further suggests some de lege ferenda proposals for future improvement of the legislation.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.