Logo
Munich Personal RePEc Archive

Съдебният контрол върху актовете на органите на медицинската експертиза

Стайков, Ивайло (2016): Съдебният контрол върху актовете на органите на медицинската експертиза. Published in: Законът на правото или правото на закона. Сборник доклади от Национална конференция, 20 ноември 2015 г., Нов български университет. София: Издателство на НБУ, 2016. ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠951-⁠4. No. електронна книга на интернет адрес http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=19#t [електронен ресурс] (2016): pp. 110-119.

[thumbnail of MPRA_paper_113614.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_113614.pdf

Download (566kB) | Preview

Abstract

Резюме: Настоящото научно изследване разглежда проблематиката относно двояката правна същност на актовете на органите на медицинската експертиза, както и тяхното оспорване пред съда. Изследва се в историческа ретроспекция въвеждането и последващото развитие на съдебния контрол върху актовете на органите на медицинската експертиза. Статията изследва правните характеристики на споровете във връзка с медицинската експертиза и обосновава становището, че по същество си те са осигурителноправни спорове. Изследването също така представя анализ на голямата съдебна практика на Върховния административен съд по тези въпроси.

Abstract: This scientific study addresses the problematics of the twofold legal substance of the acts of the bodies of medical expertise, as well as their contestation to the courts. It explores in historical perspective the introduction and subsequent development of judicial supervision of the acts of the bodies of medical expertise. It considers the legal characteristics of the disputes in relation to the medical expertise and furthers the opinion that they are essentially social security legal disputes. It also provides an analysis of the extensive case law of the Supreme Administrative Court on these issues.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.