Logo
Munich Personal RePEc Archive

Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē

Krasnopjorovs, Olegs (2009): Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē. Published in: Latvijas Universitātes Raksti / Scientific Papers University of Latvia No. 744 (1 February 2009): pp. 228-239.

[thumbnail of MPRA_paper_47580.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_47580.pdf

Download (740kB) | Preview

Abstract

Raksta mērķis – novērtēt privātā un sabiedriskā kapitāla nozīmi Latvijas ekonomikas izaugsmē, izmantojot ražošanas funkcijas dažādās specifikācijas. Tika noskaidrots, ka abiem kapitāla veidiem ir pozitīva un statistiski nozīmīga ietekme uz izaugsmi, turklāt privātajam kapitālam ir pozitīva ietekme arī uz darba ražīgumu. Darbā konstatēts, ka laikposmā no 1995. līdz 2008. gadam Latvijas ekonomikas izaugsmes dzinējspēki bijuši privātā kapitāla uzkrāšana un kopējā faktoru produktivitāte, turklāt arī darbaspēka un sabiedriskā kapitāla ieguldījums bijis pozitīvs. Straujš IKP pieauguma tempu samazinājums, sākot no 2007. gada beigām, galvenokārt saistīts ar kopējo faktoru produktivitātes negatīvu devumu ekonomikas izaugsmē.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.