Munich Personal RePEc Archive

Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej

Ćwiklicki, Marek (2011): Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej. Published in: Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia (2011): pp. 9-21.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_47747.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Niniejszy tekst poświęcono koncepcji wartości publicznej (public value), która, sądząc po bardzo małej liczbie publikacji w krajowej literaturze, jest ideą słabo znaną w Polsce. Tymczasem w świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii, staje się przedmiotem badań, pozwalających na jej zróżnicowane interpretacje. W opracowaniu w pierwszej kolejności zaprezentowano oryginalną wersję koncepcji wartości publicznej M.H. Moore’a, a następnie przedstawiono różne jej interpretacje. Objęły one wątki metodologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji jakie ta koncepcja może pełnić. Scharakteryzowano również wartość publiczną jako nowy paradygmat w zarządzaniu publicznym zastępujący wcześniejsze koncepcje. Na końcu dokonano jej oceny i wskazano na konieczność podjęcia studiów z tego tematu w polskich warunkach funkcjonowania administracji publicznej.

The paper is devoted to Public Value concept which in Polish literature is not well-known. Meanwhile in the World, mostly in the USA, Great Britain, Australia and New Zealand it had become a research subject allowing for different intepretations. First, the original version of the concept elaborated by M.H. Moore is presented, and next - its different intepretations in terms of methodology with regard to functions. The public value is also described as a new paradigm in public management replacing earlier ones. At the end the concept's evaluations in discussed and future research directions suitable for Polish context are indicated.

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.