Logo
Munich Personal RePEc Archive

Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej

Ćwiklicki, Marek (2011): Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej. Published in: Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia (2011): pp. 9-21.

[thumbnail of MPRA_paper_47747.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_47747.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Niniejszy tekst poświęcono koncepcji wartości publicznej (public value), która, sądząc po bardzo małej liczbie publikacji w krajowej literaturze, jest ideą słabo znaną w Polsce. Tymczasem w świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii, staje się przedmiotem badań, pozwalających na jej zróżnicowane interpretacje. W opracowaniu w pierwszej kolejności zaprezentowano oryginalną wersję koncepcji wartości publicznej M.H. Moore’a, a następnie przedstawiono różne jej interpretacje. Objęły one wątki metodologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji jakie ta koncepcja może pełnić. Scharakteryzowano również wartość publiczną jako nowy paradygmat w zarządzaniu publicznym zastępujący wcześniejsze koncepcje. Na końcu dokonano jej oceny i wskazano na konieczność podjęcia studiów z tego tematu w polskich warunkach funkcjonowania administracji publicznej.

The paper is devoted to Public Value concept which in Polish literature is not well-known. Meanwhile in the World, mostly in the USA, Great Britain, Australia and New Zealand it had become a research subject allowing for different intepretations. First, the original version of the concept elaborated by M.H. Moore is presented, and next - its different intepretations in terms of methodology with regard to functions. The public value is also described as a new paradigm in public management replacing earlier ones. At the end the concept's evaluations in discussed and future research directions suitable for Polish context are indicated.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.