Munich Personal RePEc Archive

Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej

Klimczuk, Andrzej (2013): Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej. Published in: Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu (2013): pp. 99-111.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_58034.pdf

Download (320kB) | Preview

Abstract

Artykuł omawia główne cechy koncepcji "solidarności pokoleń". Podejście to jest wykorzystywane w analizach dotyczących procesu starzenia się społeczeństw na początku XXI wieku oraz w projektowaniu polityki publicznej. Opracowanie przybliża podstawowe znaczenia pojęć dotyczących pokolenia i relacji międzypokoleniowych. Zwrócono uwagę, iż solidarność pokoleń stanowi kwestię socjalną wymagającą wspólnych interwencji podmiotów publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Praca prezentuje też wnioski z krytycznej analizy założeń działań na rzecz solidarności pokoleniowej zaprezentowanych w wybranych dokumentach projektu cywilizacyjnego "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". ** The article discusses the main features of "solidarity of generations" concept. This approach is used in the analysis of the ageing process at the beginning of the XXI century as well as in designing of public policy. Essay introduces the basic concepts of generations and relationships between generations meaning. Article emphasizes that solidarity between generations is a social issue that requires the combined intervention of public, commercial and non-commercial bodies. Paper presents a conclusions from critical analysis of assumptions for the solidarity of generations included in the selected documents of civilizational project "Poland 2030. The Third Wave of Modernity."

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.