Munich Personal RePEc Archive

Türkiye’den Oecd Ülkelerine Gerçekleşen Göçün Çekim Modeli İle Analizi

Dinçer, Gönül and Muratoğlu, Yusuf (2014): Türkiye’den Oecd Ülkelerine Gerçekleşen Göçün Çekim Modeli İle Analizi. Forthcoming in: Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_62201.pdf

Download (264kB) | Preview

Abstract

Son dönemlerin en belirgin ve en tartışmalı olgularından birisi olan uluslararası göç; hem göçün kaynaklandığı ülkelerde, hem de göç alıcı ülkelerde önemli sosyal ve ekonomik değişimlere yol açmaktadır. Dolayısıyla giderek daha fazla sayıda araştırmacı bu olgunun nedenlerini ve sonuçlarını araştırmaya yönelmektedir. Göçlerin ekonomik nedenleri, Çekim Modeli (Gravity Model) kullanılarak çok yönlü ve etkin bir biçimde analiz edilebilmektedir. Çekim Modeli, genellikle ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret akımlarını inceleyen, görece yeni, açıklama gücü yüksek ve kullanışlı bir modeldir. Öte yandan Model, ülkeler arasındaki göç akımlarını analiz etmeye de oldukça elverişli olup, uluslararası göç alan yazınında da kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’den 20 OECD ülkesine 1960-2010 döneminde gerçekleşen göçün ekonomik belirleyenleri Genişletilmiş Çekim Modeli (Augmented Gravity Model) kullanılarak analiz edilmiştir.

Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.