Logo
Munich Personal RePEc Archive

Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Łagoda, Katarzyna Alicja (2013): Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników. Published in:

[thumbnail of MPRA_paper_63883.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_63883.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Głównym celem badań, których wyniki zostały przedstawione w tej publikacji, było zidentyfikowanie barier i potencjałów rozwoju narzędzi outplacementowych: diagnostycznych, szkoleniowych oraz doradczych, w podlaskich przedsiębiorstwach. W pierwszej kolejności zostały zrealizowane badania polegające na analizie danych zastanych metodą desk research. Następnie przeprowadzono badania ilościowe (metodą CATI) oraz jako ich uzupełnienie badania jakościowe z zastosowaniem metody zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) i indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). W badaniach CATI wśród przedstawicieli przedsiębiorstw wzięło udział 200 osób, podobnie w badaniach przy zastosowaniu tej metody, które zostały przeprowadzone wśród pracowników organizacji, zostało przeprowadzone 200 wywiadów. Ponadto przeprowadzono 6 FGI wśród przedstawicieli przedsiębiorstw i osób pracujących jako psycholodzy, doradcy i trenerzy, także jako pracownicy firm. Zaś 6 wywiadów pogłębionych (IDI) przeprowadzono z przedstawicielami instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorcami.

English Abstract: The main purpose of the study, the results of which are presented in this publication were to identify barriers and potential of development of outplacement tools: diagnostic, training and consulting services among the companies of Podlasie region. In the first stage, the analysis of existing data from desk research was carried out. Then quantitative research (CATI) was performed and as a complement, qualitative research was conducted by using focus group interviews (FGI), and in-depth interviews (IDI). The CATI surveys among business leaders included 200 people, as in the studies, which was conducted among employees of the organizations that included 200 interviews. In addition, a 6 FGI among representatives of businesses and people working as psychologists, counselors and coaches, as well as employees of companies were conducted. 6 in-depth interviews (IDI) were carried out with representatives of labour market institutions and entrepreneurs.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.