Logo
Munich Personal RePEc Archive

Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju. Published in:

[thumbnail of MPRA_paper_63887.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_63887.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Raport omawia następujące zagadnienia: - Definicje i funkcje outplacementu - Znaczenie pracy zawodowej - Oddziaływanie bezrobocia na aktywne poszukiwanie pracy - Aktywność pracodawców i pracowników na rzecz zapobiegania zwolnieniom - Wsparcie pracowników zwalnianych i pozostających w przedsiębiorstwie - Outplacement w lokalnej polityce rynku pracy - Korzyści i bariery stosowania outplacementu z perspektywy pracowników

English Abstract: This report discusses the following topics: - Definitions and functions outplacement - The importance of human work - The impact of unemployment on active job search - Activity of employers and employees to prevent layoffs - Support for laid-off workers and employees staying in the enterprise - Outplacement in the local labor market policy - Benefits and barriers to the use of outplacement from the perspective of firms

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.