Logo
Munich Personal RePEc Archive

Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Juchnicka, Marta (2015): Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty. Published in:

[thumbnail of MPRA_paper_63890.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_63890.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu PO KL "PWP: PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ - lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wypracowanie do końca VI 2015 rozwiązań współpracy lokalnej instytucji i przedsiębiorstw na rzecz modernizacji przedsiębiorstw i szkół zawodowych w woj. podlaskim w zakresie organizacji form pracy, form świadczenia pracy, godzenia życia zawodowego z osobistym oraz adaptacyjności nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem.

English Abstract: This publication was created as part of the Human Capital "PIP: THE FUTURE OF PROFESSIONAL EDUCATION - local partnership to increase the adaptability of vocational teachers" program at the request of the Regional Labour Office in Bialystok, in the framework of Measure 8.1 Development of employees and enterprises in the region, sub-measure 8.1.3 Strengthening the partnership for local adaptation, co-financed by the European Union under the European Social Fund. The aim of the project is to develop the end of June 2015 collaboration solutions of local institutions and companies for the modernization of enterprises and vocational schools in the Podlaskie region in terms of forms of work organization, forms of performing work, work-life balance and adaptability of professional teachers threatened with unemployment.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.